Cézárea, Bibliai Zarándokút az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésében

Category: Utazási magazin

  0   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
1591 views

added by admin on 2016. december 15

Az Izraeli Cézáreában fogadta Félix helytartó Pál apostolt. Ott jártunk mi is Dr. Mészáros Kálmánnal "Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Egyszersmind pedig azt is reményli vala, hogy Pál pénzt ad néki, hogy őt szabadon bocsássa: ezért gyakrabban is magához hivatván őt, beszélget vala véle."

Related Videos

Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill